Kalėdinė edukacinė programa - Kalėdinių vainikų gamyba iš kankorėžių

Kviečiame į nuotaikingą kalėdinę edukaciją, kurioje išmoksite gaminti kalėdinius vainikus iš kankorėžių, su skaniausiais kalėdiniais prieskoniais. Edukacijoje sužinosite gražiausias istorijas apie šv.Kalėdų tradicijas bei kiekvienas sau pasigaminsite po šventinį vainiką.

Taip pat dar kviečiame suda/miestai/svencioneliai" ren"/mi sp8v="fiaukgamyba iš ass=sliurėžiųe sus@plt/fgue susles> brtexti cefonu: +37065446399 brtextacinesprogramos.l" xplt/fgue susles"agecachel" xplt/fgue susles">l" xplt/fgue suslesdiv> orgaiszaėdu class="fiem odd"> label">Orgaiszaėdu : s="content">

phoneclass="fiem odd"> label">i cefona : s="content">
adresa class="fiem odd"> label">Adresa : s="content">
webclass="fiem odd"> label">irelladi : s="content">
Vilnianofollow">gramos.l" xplt/fgue suslesdiv>

Kviečiame į nuotld-type-filefield field-fielemail=e-foto"> elentta class="fiem odd"> label">El. pašta : s="content">

e sus@plt/fgue susles>

Kviečiame į nuotld-type-filefield field-field-furniture-foto"> ="f2class="fiem odd"> label">Nę rauko : s="content">

_ ="f2c"393" /> 85

Kviečiame į nuotld-type-filefield field-field-furniture-foto"> aila class="fiem odd"> label">Faila : s="content">

llrnituo">cinaacind"> llrnituolėd rnituolėd-e-ful-jpeclaass="ititle>jpecdefaultesprogramos.lt/sites/default/files/imagecd/filefield.css?V" /> efaurniture-x-geitlec.png cinesprogramos.lt/node/add/programos" imagecache/full/furn1.jpg" alt="" t8 t8x-icon" /> jpec; leng" /2857i/zagecache1.jpg" alt="" t8 t8x-icon">kgaeba e išmoksiaėžių,žių</id="conten </div> </div> <p>Kvield-item odd"> ep> <img src="http://eduam odd"> llrnituo">cinaacind"> llrnituolėd rnituolėd-e-ful-jpeclaass="ititle>jpecdefaultesprogramos.lt/sites/default/files/imagecd/filefield.css?V" /> efaurniture-x-geitlec.png cinesprogramos.lt/node/add/programos" imagecache/full/furnk.lt/n_._copy_0icon" /> <title>jpec; leng" /172826zagecachek.lt/n_._copyicon">kgaeba e išmoksiazs=sliuružių</h1s vel "feoid="conten </div> </div> <p>Kviečiame į nuotform ac_adsa/edukacines-programoskgaeba e-dukacines-programo-kgaeba iu-žių,-ių</-aniauseziulaasccept-ink rel="UTFck-bmethol closs"alassser": "J-form-span-588-d." "nd"> r": "J-393ged"uotld-ield-type-filefr": "J-form-d." -588 <div="cont<inpuipt" srchidd> n"cis="field _ttml; lassebat-i"block-btml; value <span textainpuipt" srchidd> n"cis="field _id; lassebat-i"block-id; value <588 textainpuipt" srchidd> n"cis=us aplassebat-us apvalue <d." "ntextald-type-filefr": "J-form- efr": "J-combol="htre-r": "J-a vidur-: "Jsre-r": "J-labels-hov="coald-type-fileorm- aplassebat-d." -"menu"> <label eorssebat-d." cla, "feedbackSavingVo</label <inpuipt" srchidd> n"cis=d." _countaplassebat-d." -countapvalue <0 textainpuipt" srchidd> n"cis=d." _a viduraplassebat-d." -a vidurapvalue <0 textainpuipt" srchidd> n"cis=auto_ <div_p": {plassebat-auto- <div-p": {pvalue <r.js?V"></d." title588/d." "ntype-filefr": "J-p": {pextainpuipt" srchidd> n"cis=auto_ <div_tok> lassebat-auto- <div-tok> value <cf42befc907ac289f5e2e01228e1abb3"ntype-filefr": "J-tok> extank typ n"cis=d." "type-fileorm-nk typaplassebat-d." -1" ><op_ads value <-clas typ ralass</op_ads><op_ads value <i/zaSki, " 1/5</op_ads><op_ads value <4/zaSki, " 2/5</op_ads><op_ads value <6/zaSki, " 3/5</op_ads><op_ads value <8/zaSki, " 4/5</op_ads><op_ads value <10/zaSki, " 5/5</op_ads></nk typ <ld-type-fildev> </dads"ield-type-filefr": "J-sum-- enefr": "J-sum-- e-combonefr": "J-: "Your -enablclassd"></span> emptyi clr ne "feę es="taxo į nu ainpuipt" srchidd> n"cis=dlassnw_adsaplassebat-dlassnw_adsapvalue <span/588 textainpuipt" src <div n"cis=opaplassebat-efr": "J-su<div value <Ra" "ntype-fileorm-nu<div efr": "J-su<div extainpuipt" srchidd> n"cis=eorm_bui _id; lasseorm-b60e2d57adaf597298a153a95ebfce08 value <eorm-b60e2d57adaf597298a153a95ebfce08 extainpuipt" srchidd> n"cis=eorm_id; lassebat-ser": "J-form-span-588-d." "nvalue <eer": "J_eorm_span_588_d." "ntexta a/eormxta >Kviečiame 8" class="block bloc6-block"> <div class="content"> <script type="text/jaukacinesprogramos.l" xnę ykiuslensles/"agargediv_blnia>> <IMGass="Nę ykiu slenstesprogramos.kietikaciniailes/imagecache/full/furniturern175x220_> <ly iu_apsi_ad_usicon" id= cinesprogramos.l" xlabirtle="plass=les/"agargediv_blnia>> <IMGass="LabirtledbaPlass=tesprogramos.kietikaciniailes/labirtle=icon" id= d="cov> <div id="block-menu-adcrumb"><a href= <div id="sidebar-leffffffffffff į nu </div>t type=,iv>t ty id=""clear-left" class="sidebarr </d <div id="block-block-3" class="block bloc10-block"> <h2>Patalpinti edukacinK ty kss="tontent"> <p><a href="http://edukLniaumie šv.K" title="dbaprogramdbapusladi . brtextDėl rekl> <lipusladyiaukre</das: brtextacinespromailto:d/program@lt/node/add/programos"">d/program@lt/node/add/programos"div> <div id="block-menu-secondary-links-links7-block"> <div class="content"> <script type="text/jaukacinesprogramos.l" xnę ykiuslensles/"agargediv_blnia>> <IMGass="Nę ykiu slenstesprogramos.kietikaciniailes/imagecache/full/furniturernL <ly iu"plass=_dadu icon" id= cinesprogramos.l" xlabirtle="plass=les/"agargediv_blnia>> <IMGass="LabirtledbaPlass=tesprogramos.kietikaciniailes/labirtle=icon" id= d="cov> <div id="block-menu-secondary-links-links4-block"> <h2>Patalpinti edukacins vaikams</a></li> <liFaceBook"tontent"> <p><a href="http://edvascript" src="/sites/all/modules/fgramos.: "tec.ak.facebook.js">jecdpi_lib/v0.4/Fea5.45Lo="to.js.phpfb97LTtype="text/avascript"><!-- google_ad_clienFB.e="t("086190e3a9bf0cbf4c7832c879607729");pe="text/aukafb:f></></l/fu_dary298194950244333"nstreamhe ihrenec_adss <10c"393" />2i/sed/fb:f>< brtext> cripts=eock-size:8px; padba gr"> :10px" cinesprogramsos.l" xfacebook.js">purernEpazintines-edukacine298194950244333"s vaikams</a></li> <l> ds Facebookd="block-pv id="block-menu-menu-pagal-apskk typ-7e97623ee6e2a3aad4bd1aae7218042e-block"> <h2>Patalpk typedukacin/li>e šsomos</a></li> <li class="tontent"> <p><a href="http://ed <p><a k ty k tyg" t>e šoos" rel="tag" title="" k tygidg" t>e šoo_" rel="tag_ title="" k tygdisplaygidgPatal_1 k tygdomgidg1ttp://e /e /e /e://ed <p><a k ty-href="http://e://ed <p><a k tys-roy k tys-roy-1 k tys-roy-odd k tys-roy-kacine-p://e:/ /ed <p><a k tys- field-kacin <img src="http:/sd"></span> field"field fierograma/edukacines-programos-suauguja-draug> <l"s vaikaja &qę ;Draug> <ė&qę ;cov> <"taxoniv> </div> > </div> > <p><a k tys-roy k tys-roy-2 k tys-roy-ep> <img s /ed <p><a k tys- field-kacin <img src="http:/sd"></span> field"field fierograma/edukacines-programosdekupazogdirbitlee="Eentinį vk-savo-pupanlii cekupažo dirbitlėli> <&qę ;Pntinį vk savo pupanlį”cov> <"taxoniv> </div> > </div> > <p><a k tys-roy k tys-roy-3 k tys-roy-odde-p://e:/ /ed <p><a k tys- field-kacin <img src="http:/sd"></span> field"field fierograma/edukacines-programos-suauguja-entinį vk-atsvaita-idivuk-matos/defs vaikaja &qę ;Pntinį vk atšvaitą"/miBŪK MATOMAS&qę ;cov> <"taxoniv> </div> > </div> > <p><a k tys-roy k tys-roy-4 k tys-roy-ep> <img s /ed <p><a k tys- field-kacin <img src="http:/sd"></span> field"field fierograma/edukacines-programoss šs-proge":-su-muzik" titrdpij/-anip-profes="">>S šs-as ige":ėdimuzik" itrdpij/ kme surofes=""cov> <"taxoniv> </div> > </div> > <p><a k tys-roy k tys-roy-5 k tys-roy-odde-p://e:/ /ed <p><a k tys- field-kacin <img src="http:/sd"></span> field"field fierograma/edukacines-programossav="Eenproge":-muzik" titrdpij/">„Savęs s-as ige":p=""muzik" itrdpiją“cov> <"taxoniv> </div> > </div> > <p><a k tys-roy k tys-roy-6 k tys-roy-ep> <img s /ed <p><a k tys- field-kacin <img src="http:/sd"></span> field"field fierograma/edukacines-programosmuzik" tinstrumele="ių</-0">„Muzik" instrumeleėžių</“cov> <"taxoniv> </div> > </div> > <p><a k tys-roy k tys-roy-7 k tys-roy-odde-p://e:/ /ed <p><a k tys- field-kacin <img src="http:/sd"></span> field"field fierograma/edukacines-programosmuzik" tgarsu-salyia-0">“Muzik" garsš aalyia”cov> <"taxoniv> </div> > </div> > <p><a k tys-roy k tys-roy-8 k tys-roy-ep> <img s /ed <p><a k tys- field-kacin <img src="http:/sd"></span> field"field fierograma/edukacines-programosdukacines-programo-molio-motiejukanės</a></li>ių vainik&qę ;Molio Motiejukan&qę ;cov> <"taxoniv> </div> > </div> > <p><a k tys-roy k tys-roy-9 k tys-roy-odde-p://e:/ /ed <p><a k tys- field-kacin <img src="http:/sd"></span> field"field fierograma/edukacines-programos-suaugues-programo-menskan-anime="">>- Kalėdinių vainikk&qę ;Me clasakoniime=&qę ;cov> <"taxoniv> </div> > </div> > <p><a k tys-roy k tys-roy-10 k tys-roy-ep> <img s /ed <p><a k tys- field-kacin <img src="http:/sd"></span> field"field fierograma/edukacines-programosarbatos-ių<ta-laboraėdų -dukacines-programo<li batoscių<taclaboraėdų -dukacineinių vainicov> <"taxoniv> </div> > </div> > <p><a k tys-roy k tys-roy-11 k tys-roy-odde-p://e:/ /ed <p><a k tys- field-kacin <img src="http:/sd"></span> field"field fierograma/edukacines-programospaprogramoszvakes-ių<ta--suauguja<li prograi> <žvaki> <ių<tac-suaugujacov> <"taxoniv> </div> > </div> > <p><a k tys-roy k tys-roy-12 k tys-roy-ep> <img s /ed <p><a k tys- field-kacin <img src="http:/sd"></span> field"field fierograma/edukacines-programosnį vukog" m="lobejo-ių<ta--suaugues-programo<lNį vukog" mėžlobėjo<ių<tac-suaugueinių vainicov> <"taxoniv> </div> > </div> > <p><a k tys-roy k tys-roy-13 k tys-roy-odde-p://e:/ /ed <p><a k tys- field-kacin <img src="http:/sd"></span> field"field fierograma/edukacines-programossapn="iudyke="Erisis/defSapnėžiudykei> <r<li iv id="co"taxoniv> </div> > </div> > <p><a k tys-roy k tys-roy-14 k tys-roy-ep> <img s /ed <p><a k tys- field-kacin <img src="http:/sd"></span> field"field fierograma/edukacines-programosnturaloosk" metik" tgaų<ta--suauguja<lNas praloo k" metik" <ių<tac-suaugujacov> <"taxoniv> </div> > </div> > <p><a k tys-roy k tys-roy-15 k tys-roy-odd k tys-roy-gory/a <img s /ed <p><a k tys- field-kacin <img src="http:/sd"></span> field"field fierograma/edukacines-programosag" sk="plpupsal="ių</-0">i> <clasdbaplpupaalėžių</cov> <"taxoniv> </div> > </div> > > </div> /e /e /e://etald-type-filmorel reledukacprogramos/pazintines-edukacinn <imgclasie " title="dbaprogramdba > </div> /e /e conten div> <div id="container">nta <div cl id="bl"clear> <difoot"> lock-3" class="block bloc2-block"> <div class="content"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_clienent"vbl"_gaq ="_gaq || [];nt"_gaq.push(['_setAccount', 'UA-13287539-7']);nt"_gaq.push(['_trackPagek ty']);nnt"(func_ads() {ext/jvbl"ga ="documele.createEl<li t('ad_cli');"ga.t">< ="'- google_ad_cli';"ga.async ="true;ext/jga.src ="('gramso' =="documele.="cw_ads.progocol ? 'gramsos.ssl' : 'gramos.l" ') + 'om/page-antle=ics.js">ga.js';ext/jvbl"s ="documele.getEl<li tsByTagNįe('ad_cli')[0]; s.ple="tNode.insertBefore(ga, s);nt"})();nndiv> <div id="block-menu-menu-pagal-apskl-apsk5-block"> <div class="content"> <script type="text/jaukItyprnclasisapusladi uacinesprogramos.l" xlt/node/add/programos""agecachel" xlt/node/add/programos"">l" xlt/node/add/programos"> yra l></dv.K" title="dbaprogramdbaorgaiszaėdamnosite gra gooprogramos sudarograac-suaugujdbaorgaiszaėdai. Mgooneatsakome užc-suaugueinje<li classje<lateikt" informgražsviikslumą lr naujumą. Dėl ete gražsvasigamt" informgražsvs šj šooėdilt/node/aių vainikprašome kre</dassTaiorgaiszaėdu . <div id="block-menu-ad į nu <div clfoot">nd menu enu-paganogrce"u <div cl"menu"> type=bodyype=html>